Zapraszamy Państwa do współpracy medialnej. Serwis Odkrywamy Idoli oferuje patronat medialny nad wydarzeniami kulturalnymi, muzycznymi, sportowymi oraz akcjami społecznymi i projektami artystycznymi.

Oferujemy trzy możliwości objęcia patronatu medialnego.

I stopień patronatu

Oferujemy:
– zamieszczenie zapowiedzi imprezy w serwisie Facebook’owym i Twitter’owym profilu Odkrywamy Idoli
– umieszczenie informacji, plakatu/zaproszenia/linku do wydarzenia w serwisie Odkrywamy Idoli

Oczekujemy:
– zamieszczenie w wydarzeniu w serwisie Facebook’owym i/lub na Państwa profilu informacji o naszym patronacie medialnym
– zamieszczenia logotypu serwisu Odkrywamy Idoli w materiałach informacyjnych i na plakatach oraz banerach reklamowych wydarzeń objętych bezpośrednim patronatem
– ekspozycji banera/rollupa w czasie imprezy
– reklamy słownej tzn. wymienienia w czasie imprezy serwisu Odkrywamy Idoli jako patrona medialnego imprezy

II stopień patronatu

Oferujemy:
– zamieszczenie zapowiedzi imprezy w serwisie Facebook’owym i Twitter’owym profilu Odkrywamy Idoli
– umieszczenie informacji, plakatu/zaproszenia/linku do wydarzenia w serwisie Odkrywamy Idoli
– umieszczenie relacji i/lub fotorelacji z wydarzenia w serwisie Odkrywamy Idoli

Oczekujemy:
– zamieszczenie w wydarzeniu w serwisie Facebook’owym i/lub na Państwa profilu informacji o naszym patronacie medialnym
– zamieszczenia logotypu serwisu Odkrywamy Idoli w materiałach informacyjnych i na plakatach oraz banerach reklamowych wydarzeń objętych bezpośrednim patronatem
– zamieszczenia logotypu serwisu Odkrywamy Idoli na stronie organizatora
– ekspozycji banera / rollupa w czasie imprezy
– reklamy słownej tzn. wymienienia w czasie imprezy serwisu Odkrywamy Idoli jako patrona medialnego wydarzenia
– możliwości dystrybucji materiałów reklamowych Odkrywamy Idoli podczas wydarzenia
– dwóch akredytacji dziennikarskich do dyspozycji wydawcy

III stopień patronatu

Oferujemy:
– zamieszczenie zapowiedzi imprezy w serwisie Facebook’owym i Twitter’owym profilu Odkrywamy Idoli
– umieszczenie informacji, plakatu/zaproszenia/linku do wydarzenia w serwisie Odkrywamy Idoli
– umieszczenie relacji i/lub fotorelacji z wydarzenia w serwisie Odkrywamy Idoli
– możliwość zorganizowania w serwisie Odkrywamy Idoli konkursu z nagrodami ufundowanymi przez organizatora (np. bilety)
– wysyłka newslettera do osób, które pozostawiły swój adres e-mail w serwisie Odkrywamy Idoli

Oczekujemy:
– zamieszczenie w wydarzeniu w serwisie Facebook’owym i/lub na Państwa profilu informacji o naszym patronacie medialnym
– zamieszczenia logotypu serwisu Odkrywamy Idoli w materiałach informacyjnych i na plakatach oraz banerach reklamowych wydarzeń objętych bezpośrednim patronatem
– zamieszczenia logotypu serwisu Odkrywamy Idoli na stronie organizatora
– ekspozycji banera / rollupa w czasie imprezy
– reklamy słownej tzn. wymienienia w czasie imprezy serwisu Odkrywamy Idoli jako patrona medialnego wydarzenia
– możliwości dystrybucji materiałów reklamowych Odkrywamy Idoli podczas wydarzenia
– dwóch akredytacji dziennikarskich do dyspozycji wydawcy
– przy imprezie biletowanej co najmniej dwóch bezpłatnych wejściówek do dyspozycji wydawcy

Powyższe propozycje mają charakter wyłącznie wstępny i stanowią postawę do dalszych rozmów nad ich zakresem, mogą być modyfikowane w zależności od Państwa potrzeb i charakteru wydarzenia.

Uwagi Końcowe:
Patronat opiera się na zasadzie dobrowolności i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań natury prawnej,
Redakcja serwisu Odkrywamy Idoli zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych przez Organizatora materiałów,
Redakcja serwisu Odkrywamy Idoli zastrzega w szczególnych przypadkach prawo do rezygnacji ze współpracy i cofnięcie decyzji o przyznanym patronacie medialnym;

Zapraszamy do współpracy

Adam Sęczkowski
redaktor naczelny Odkrywamy Idoli
odkrywamyidoli@o2.pl